выберите язык:    gb   ru   kz   ua
 

Управління бюджетуванням

Бюджетування представляє собою метод планування доходів та витрат на наступний звітний період в розрізі визначених статей, підрозділів, центрів прибутку та центрів витрат (для кожної компанії характерно використання різноманітної аналітики). Процес бюджетування складається з двох етапів: складання бюджету та контролю його виконання.

KPI MONITOR: Бюджетування представляє собою готове рішення по автоматизації системи контролю виконання бюджету на основі інтерактивного представлення  ключових  показників у взаємозв’язках аналітичних розрізів бюджетів.

Рішення забезпечує:

Формалізацію системи бюджетів компанії

Бюджети компанії представляють собою складно структуровану систему із зумовленими взаємозв’язками фінансових показників. До прикладу, бюджет закупок та бюджет виробництва пов’язані з бюджетом продаж через показник об’єму продаж і т.д. KPI MONITOR: Бюджетування допомагає організувати таку структуру бюджетів в єдину систему, що утворює звідний бюджет компанії/холдингу. Рішення передбачає створення цільових показників, які відображають значення бюджетних планів та показників, що представляють фактичні значення виконання бюджету. Контроль виконання бюджету досягається шляхом моніторингу співвідношення планових та фактичних показників в режимі он-лайн.

Бюджетирование
Система бюджетов компании

Необмежена кількість аналітичних вимірів

Бюджети компанії формуються в залежності від розміру, напрямку діяльності використовуваній в компанії методології планування. При цьому відмінність підходів бюджетування полягає в прив’язці витрат та доходів до різних аналітичних груп. KPI MONITOR: Бюджетування підтримує створення необмеженої кількості аналітичних вимірів, що забезпечує можливості аналізу та контролю виконання бюджету в будь-яких розрізах (центр прибутку, центр витрат ,інші ЦФО, ТМЦ/послуги,підрозділи, філії , період і т. д).

Бюджетирование
Доходы по регионам
Бюджетирование
Продажи по регионам и каналам сбыта

Інтеграція та імпорт даних з облікових систем і БД

PI MONITOR: Бюджетування передбачає імпорт базових даних, які використовуються для розрахунку і формування фінансових показників, що утворюють той чи інший бюджет (БДР, БДДС, Бюджет виробництва і так далі). Імпорт здійснюється як з СУБД MS SQL Server, що зберігає дані з системи складання бюджету, так і з транспортних файлів у форматі Microsoft Excel. При здійсненні процедури імпорту настроюється зв'язок даних з конкретною аналітикою. Приміром, список співробітників імпортується з прив'язкою до конкретного центру витрат. Ця прив'язка відображається в системному фільтрі, що дає можливість визначати зону видимості KPI (Ключового Показника Ефективності) виконання бюджету під призначеними для користувача фільтрами. Наприклад, фінансист може проаналізувати виконання певного бюджету в розрізі центрів витрат, за які відповідають конкретні співробітники. Ця технологія збору і зберігання даних забезпечує компанії єдине аналітичне середовище, що істотно виділяє KPI MONITOR: Бюджетування серед інших систем контролю виконання бюджету.

Розрахунок необхідних фінансових показників у рамках виконання бюджету

Уникальным преимуществом системы KPI MONITOR также является можливість параметричного налаштування и розрахунку показників виконання бюджету в самій системі, а не в зовнішньому додатку. Цей розрахунок робиться на основі визначених користувачем алгоритмів з використанням формул і базових показників, що імпортуються в систему. Прикладом такого розрахунку може бути точка беззбитковості, що є один з ключових показників бюджету. Розрахунок в системі KPI MONITOR робиться по формулі Тбд=В*Зпост/(В-Ззмін), де: Тбд - точка беззбитковості, В - виручка від продажів, Зпост - постійні витрати, Ззмін - змінні витрати.

Бюджетирование
Точка безубыточности
Бюджетирование
Расчет точки безубыточности

Визначення відповідальних осіб за виконання конкретних бюджетів

Призначення відповідальної особи за конкретний показник певного бюджету, передбачене в рішенні KPI MONITOR: Бюджетування збільшує ефективність контролю виконання бюджету.

Бюджетирование
Бюджет расходов
Бюджетирование
Экономия бюджета

Отримання даних для систем грейдингу і мотиваційних програм

Значний вплив показників виконання бюджету на фінансовий стан компанії визначає необхідність їх обліку в системах грейдингу і мотивації.

Наглядне local seo services
search engine optimization companies
york hotels
seo tips
instant unsecured loans
seo services
loan payment calculator
spain hotels
представлення ходу та результатів бюджетного планування

Програма має веб - інтерфейс, повністю розроблений на платформі MS Silverlight, який забезпечує інтерактивність та широкі можливості графічного відображення цільових і фактичних показників бюджетів, системи зведеного бюджету та звітів. Інтерактивні можливості KPI MONITOR: Бюджетування полягають в динамічному поданні ходу виконання бюджету, коли спеціаліст може в он-лайн режимі стежити за динамікою зміни показників бюджету, бачити тренд і т.д. Для кожного користувача можливо налаштувати індивідуальну панель моніторів, де в певному для нього виді будуть відображатися показники бюджету його межі відповідальності (сам показник, що відображає поточний стан та відхилення від цілей, залежні показники, частина системи зведеного бюджету, звіт в необхідних аналітичних розрізах). Це вирішує завдання інформування відповідальних осіб про значення показників виконання бюджету, що особливо важливо для організацій з централізованим бюджетуванням. Такі панелі також використовуються для власників бізнесу, топ-менеджерів і фінансистів. Наприклад, керівнику великої компанії / холдингу з різними напрямками діяльності доцільно вивести на панель монітора лише ті показники, які відхиляються від цільових значень, визначених бюджетом.

Бюджетирование
Накладные расходы
Бюджетирование
Анализ запаса финансовой прочности

Деталізований аналіз результатів виконання бюджетів

Можливості додавання необмеженої кількості аналітичних вимірювань, технологія імпорту та зберігання значень показників у прив'язці до цих вимірів, а також інтерактивність, забезпечена MS Silverlight сформували в KPI MONITOR: Бюджетування потужну платформу аналізу, яка дозволяє провести деталізацію розрахунку показників виконання бюджету (drill down аналіз) і інтерактивно уточнювати результати аналізу в будь-яких аналітичних розрізах. У результаті, ефективний багатосторонній аналіз допоможе керівництву визначити причини, залежності, можливі варіанти коригування системи бюджету і прийняти правильні управлінські рішення.