выберите язык:    gb   ru   kz   ua
 

Збалансована система показників (ЗСП, Balanced Scorecard,BSC)

Збалансована Система Показників (ЗСП, Balanced Scorecard, BSC), розроблена професорами Гарвардського університету Робертом Капланом та Девідом Нортоном є найбільш ефективною та широко використовуваною  в усьому світі комерційними,державними, промисловими та некомерційними компаніями концепцією реалізації стратегії компанії завдяки її декомпозиції на рівень операційного управління контролю на основі Ключових Показників Ефективності (Key Performance Indicators, KPI).

Збалансована Система Показників (ЗСП) забезпечує інтеграцію фінансових та не фінансових індикаторів з урахуванням причинно-слідчих зв’язків між результуючими показниками та факторами, під впливом яких вони формуються. Це дозволяє здійснювати деталізований моніторинг діяльності компанії в стратегічному фокусі , збільшувати оперативність та ефективність управлінських рішень, контролювати найбільш важливі фінансові та не фінансові показники діяльності (KPI), які є цільовими для компанії , і ступінь досягнень яких визначає рух компанії згідно заданої стратегії. Значення KPI відображають як ефективність бізнесу в цілому, так і бізнес – процесів, що розглядаються окремо, структурних  підрозділів і кадрових ресурсів.

BSC

В результаті, Збалансована Система Показників (ЗСП) представляє собою не тільки систему виміру ефективності діяльності компанії в стратегічному фокусі, але і повнофункціональну систему управління компанією.

В Збалансованій Системі Показників (ЗСП) слід розрізняти показники, що вимірюють досягнення цілей (безпосередньо KPI), і показники, які відображають процеси, що забезпечують досягнення цих цілей (оперативні показники). Наприклад, для досягнення цільового значення запасу фінансової стабільності необхідно досягти певного рівня продуктивності , який забезпечить зниження постійних витрат точки беззбитковості. Концепція Збалансованої Системи Показників (ЗСП) передбачає побудову такого роду багатопланових зв’язків між  KPI та оперативними, фінансовими та не фінансовими показниками, стратегічним та операційним рівнями управління, минулими та майбутніми результатами , а також між внутрішніми та зовнішніми аспектами діяльності компанії. В цьому заклечається "баланс" в термінах концепції Збалансованої Системи Показників (ЗСП). Згідно експертних оцінок кількість Ключових Показників Ефективності (KPI) на корпоративному рівні або рівні компанії не повинно перевищувати 15-25, в інакше станеться розсіювання уваги, ресурсів, зусиль, "розмиття" цілей та відповідальності, тобто стратегічний фокус порушиться.

Завдяки балансу причинно-слідчих зв’язків, Збалансована Система Показників (ЗСП) дозволяє ефективно керувати компанією, контролюючи невелику кількість KPI (Key Performance Indicators).

Традиційні концепції оцінки ефективності діяльності компанії засновані на вимірах та моніторингу виключно фінансових показників, які несуть в собі інформацію про минулі події і не відображають можливостей довгострокових інвестицій та стану відношень з клієнтами. Збалансована Система Показників (ЗСП), підтримує виміри фінансових показників, передбачає управління не фінансовими показниками, які відображають рух компанії до створення її майбутньої вартості через інвестиції в персонал, оптимізацію бізнес-процесів і технології, взаємовідносини з клієнтами та постачальниками. Такий більш широкий погляд на управління забезпечує об’єктивну картину стану компанії, аналіз можливостей внутрішнього та зовнішнього розвитку, а також конкурентоспроможності .

Збалансована Система Показників (ЗСП) визначає чотири стратегічні межі, які відображають відповідні перспективи компанії:

 • Як оцінюють  компанію акціонери (фінансова перспектива)
 • Як оцінюють  компанію клієнти (клієнтська перспектива)
 • Які процеси забезпечують компанії конкурентні вимоги (перспектива внутрішніх бізнес-процесів)
 • Наявність програм інновацій, розвитку, мотивації та росту (перспектива навчання та розвитку)

scorecard

Етапи впровадження Збалансованої Системи Показників (ЗСП)

 • Визначення стратегічних цілей
 • SWOT аналіз і визначення факторів успіху
 • Визначення показників та її цільових значень
 • Визначення способів розрахунку показників
 • Причинно-слідчі ланцюги стратегічних цілей
 • Каскадування стратегічних цілей
 • План стратегічних заходів
 • Підтримка, оновлення та розвиток Збалансованої Системи Показників (ЗСП)

Вигоди від використання Збалансованої Системи Показників (ЗСП)

 • Глибоке розуміння бізнесу у всіх взаємозв’язках внутрішніх та зовнішніх процесів
 • Стратегічна спрямованість бізнес-активності всіх підрозділів та співробітників
 • Збільшення темпів досягнення стратегічних цілей
 • Цілеспрямований зосереджений розподіл всіх ресурсів
 • Оцінка ефективності управлінських рішень в рамках стратегії компанії
 • Розуміння співробітниками стратегічних цілей компанії та своїх персональних задач по їх досягненню
 • Покращення взаємодій співробітників та підрозділів
 • Отримання ключової бізнес-інформації в узагальненому систематизованому виді , доступному для розуміння
 • Персональна відповідальність керівного складу та рядових співробітників за виконання закріплених за ними показниками
 • Підвищення мотивації співробітників за рахунок чіткості персональних цілей та задач

Разом professional seo services
student loan calculator
instant unsecured loans
york hotels
spain hotels
local seo services
search engine optimization companies
seo company
з тим, ефективність впровадження будь-якої системи  KPI напряму залежить як від правильного визначення Ключових показників ефективності (KPI), так і від можливостей їх подальшого використання, які забезпечуються за рахунок автоматизації Збалансованої Системи Показників (ЗСП) з використанням високотехнологічних програмних продуктів.

На сайті Ви можете замовити демоверсію KPI MONITOR 2010 Базова