выберите язык:    gb   ru   kz   ua

Консалтинговим компаніям

Розробка програмного продукту KPI MONITOR тісно пов'язана з потребами компаній, що спеціалізуються на управлінському консалтингу, проектуванні систем Ключових показників ефективності (KPI), оптимізації бізнес-процесів і т.д. Будучи потужним універсальним засобом автоматизації систем KPI, програма забезпечує консалтинговим компаніям:

Ефективний інструмент для реалізації проектів управлінського консалтингу

Благодаря широким функциональным возможностям программа позволяет автоматизировать выстроенную Вами систему Ключевых показателей эффективности любого уровня сложности, обеспечивая сбор и обработку данных, формирование и настройку систем KPI и локальных показателей, расчет значений показателей, интерактивную анимированную визуализацию и многомерный аналитический анализ. Это обеспечивает существенное сокращение сроков реализации проекта и ведет к сокращению его себестоимости.

Завдяки широким функціональним можливостям програма дозволяє автоматизувати вибудувану Вами систему ключових показників ефективності будь-якого рівня складності, забезпечуючи збір і обробку даних , формування і налагодження систем KPI і локальних показників , розрахунок значень показників , інтерактивну анімовану візуалізацію i багатовимірний аналітичний аналіз . Це забезпечує суттєве скорочення термінів реалізації проекту і веде до скорочення його собівартості.

Об’єктивне представлення результату, наданих консалтингових послуг

KPI MONITOR дозволяє зафіксувати, визначити розрахунок, забезпечити наочне уявлення і здійснити аналіз по будь-яким аналітичним розрізами сформованих Вами показників та їх систем, що являють собою результат наданих Вами послуг. Це, у свою чергу, забезпечить матеріальне уявлення, вимірність і розуміння кінцевим замовником результатів Вашої роботи.

Продуктивність наданих консалтингових послуг

Ефективність впровадження Системи KPI прямо залежить як від правильного визначення самих ключових показників, так і від можливостей їх подальшого використання. KPI MONITOR надає всі необхідні для цього інструменти: збір і обробку даних, формування і налагодження систем KPI і локальних показників, розрахунок значень показників, інтерактивну візуалізацію, систему авто інформування про зміни показників, багатовимірний аналіз, деталізацію розрахунку показників та ін.. В результаті, кінцевий замовник отримує засіб ефективного використання впровадженої системи KPI і якість наданих Вами послуг, в його очах значно зростає.

Дохід від продажу та впровадження систем KPI MONITOR

Вам надається можливість організувати новий напрямок, тісно пов'язаний з Вашою основною діяльністю, який не потребує додаткових витрат, повністю відповідає вашій компетенції і буде приносити дохід як від продажу системи, так і від надання клієнтам послуг з впровадження, навчання та супроводу системи KPI MONITOR. Крім того, збільшення доходної частини Вашого бізнесу також будуть сприяти продажу вже розроблених і впроваджених Вами моделей бібліотек KPI.

Конкурентні переваги

Реалізуючи student loan calculator
seo tips
search engine optimization companies
book hotels
refused credit
professional seo services
seo company
york hotels
свої консалтингові проекти на системі KPI MONITOR, ви надаєте вашим клієнтам додаткові можливості, які сприяють більш ефективному використанню результатів вашого проекту з розробки системи KPI, що вигідно виділяє Вас серед конкурентів.


Одержати детальну інформацію про умови співпраці Ви можете в розділі партнерської програми.