выберите язык:    gb   ru   kz   ua

Інтерфейс користувача

Інтерфейс програми KPI MONITOR реалізовано в єдиному стилі як для адміністратора системи, так і для користувача. З одного боку він поєднує в собі простоту та інтуїтивну зрозумілість, а з іншого – достатність необхідного інструментарію для моніторингу систем показників. Нижче описані чотири основні елементи інтерфейсу: показники, системи показникiв, звiти та панелi монiторiв.

Показники

Форма показника відображає  як його поточне значення, так і динаміку значень за заданий часовий  період з використанням різноманітних  графічних  діаграм. В KPI MONITOR представлені чотири типи показників: базовий, цільовий, розрахунковий та контейнер. При цьому зовнішній вигляд та функціональність форми налаштувань користувача змінюється в залежності від  вибору типу показника. Базовий та розрахунковий типи відображають  фактичні або планові значення показника. Цільовий тип призначений для представлення фактичних значень показника  в контексті критичних та планових областей. При цьому система передбачає завдання довільної кількості даних областей, а також можливість автоматичного інформування відповідальної особи про наближення/входження в зону ризику за допомогою e-mail або sms. Контейнер використовується для ергономічного подання даних за допомогою групування декількох показників та звітів в один блок. Інтерактивний web-інтерфейс, розроблений на технології MS Silverlight озабезпечує динамічне відображення фактичних та цільових значень конкретного періоду одним натисканням на діаграмі. Вкладки, представлені на формі, дозволяють побудувати табличний звіт по показнику, деталізувати його в будь-яких аналітичних розрізах, а також одержати інформацію про дочірні показники, які використовуються  для його розрахунку.

KPI Базовий та розрахунковий типи показників KPI Цільовий тип показника
KPI Табличний звіт KPI Уточнення по аналітиці

Системи показників

Система показників представлена у вигляді деревоподібної структури. Вкладеність вузлів "дерева" не обмежена. Створені показники збираються у вузли дерева по смисловому змісту. При цьому, в центрі кожного вузла дерева, як правило, розміщується показник, який відображає сумарне значення дочірніх показників або узагальнене значення, обчислюване довільним алгоритмом (наприклад, Тбд=В*Зпост/(В-Ззмін), де: Тбд - точка беззбитковості, В - виручка від продаж, Зпост - постійні витрати, Ззмін - змінні витрати). Для швидкого сприйняття системи в інтерактивній формі деревоподібної book hotels
seo tips
search engine optimization companies
york hotels
loan payment calculator
seo services
refused credit
local seo services
структури можливе прикріплення асоціативних картинок, а також підказок, які розкривають повну інформацію про показник (перспективу, цілі, метод розрахунку, відповідальних та ін.). Ергономічний інтерфейс "дерева" системи показників забезпечує можливість швидкого пошуку інформації (Data Mining): натискаючи на показник, Ви можете перейти на наступний рівень, проглянути, з якого звіту взяті дані та повернутися назад в систему показників. Нижче наведені фрагменти "гілки дерева" фінанси Збалансованої системи показників.

system
  Валовий дохід банка
system
Накладні витрати

Звіти

Доступні в програмі форми звітів, дозволяють використовувати майстер створення табличних звітів по різноманітним показникам в розрізі аналітичних параметрів, налагоджених в конкретній моделі. До прикладу, значення показника «витрати грошових коштів» можна відобразити в звіті в розрізі наступної аналітики: бюджетна стаття, центр виникнення витрат, власник статті та філіал. При цьому, дані групуються як по аналітиці, так і по часовим періодам. Або, наприклад, можливо побудувати звіт по показнику часу, витраченому співробітниками на конкретний проект в розрізі виконуваних задач або операцій.

Панелі моніторів

Панель моніторів є контрольною інформаційною панеллю (dashbord), яка служить для наочного представлення найбільш важливих показників, систем показників та звітів в комбінованому виді. Панелі моніторів використовуються управлінцями для моніторингу діяльності як засіб оперативної підтримки управлінських рішень. Налаштування проводиться індивідуально для кожного користувача у відповідності з найбільш вагомими для нього показниками, межами відповідальності та бажаним графічним видом елементів. Розставляння елементів для виводу на панель моніторів здійснюється шляхом прямої маніпуляції розмірами та положенням об’єкту та на панелі з безпосереднім візуальним контролем (drag-and-drop). Крім того, налаштування панелі користувача забезпечує гнучкий контроль доступу до даних. Наприклад, можна налаштувати систему таким чином, що керівник буде бачити тільки агрегованих показників, а співробітник - тільки свої показники та показники свого підрозділу. Управління періодом відображення даних може здійснюватися як централізовано для всієї панелі, так і для кожного її елемента зокрема. Використання планувальника імпорту даних з облікових додатків дозволяє встановити необхідну частоту оновлення даних контрольної панелі моніторів.

Dashboard_1_280

Приймання товару
Dashboard_2_280

Витрати компанії

Окрім ергономічного та наочного представлення складних консолідованих даних компанії контрольна інформаційна панель KPI MONITOR вирішує задачі їх аналіз. Система забезпечує інтерактивну взаємодію користувача з візуалізацією даних інформаційної панелі, завдяки якій керівник може: згортати та розгортати вузли дерева системи показників, здійснювати переходи між різноманітними рівнями моделі (Drill Down, Drill Up), інтерактивно деталізувати дані, одержувати інформацію про алгоритм розрахунку показників, їх критичних та планових значеннях, відповідальних і т.д. (Data Mining).

Web-інтерфейс KPI MONITOR розкриває широкі можливості візуалізації корпоративних даних на різноманітних пристроях від екрану КПК до виводу на великі плазмові та LCD панелі.