выберите язык:    gb   ru   kz   ua
 

Про програму

В умовах вдосконалення технологій, динамічної зміни бізнес-середовища и зростаючої конкуренції ринок ставить перед бізнесом задачі підвищення ефективності управління компанією, що полягають в підвищенні якості, оперативності та обґрунтування прийняття управлінських рішень. KPI MONITOR представляє собою готове рішення для оперативної та якісної оцінки ефективності роботи компанії за допомогою автоматизації системи управління Ключовими Показниками Ефективності (Кey Performance Indicators, KPI). Дане рішення пропонує широкі можливості як горизонтального, так и вертикального застосування, тобто може бути реалізовано в компаніях будь-якого виду діяльності, галузевої спеціалізації та застосовуватися для різноманітних цілей: управління фінансами, бюджетування, взаємовідносин з клієнтами, управління бізнес-процесами, грейдинг та управління персоналом, управління проектами і т.д.

KPI MONITOR дозволяє спроектувати та автоматизувати системи показників компанії будь-якої складності, використовуючи як вже існуючі концепції (Збалансована Система Показників, 6-Сигма), так і формуючи свою власну систему KPI. При цьому, програма вирішує весь спектр задач, пов’язаних з автоматизацією системи KPI:

Збір та обробка даних

Система надає гнучкі засоби інтеграції зі всілякими інформаційними системами (бухгалтерські програми, ERP и CRM-системи, WMS и т.д.) з метою збору даних, необхідних для створення показників. Крім того, KPI MONITOR підтримує автоматичну синхронізацію аналітичних довідників з корпоративною інформаційною системою, що забезпечує компанії єдину систему аналітики.

Формування та налаштування систем KPI та локальних показників

KPI MONITOR передбачено створення чотирьох типів показників: Базовий, який містить вихідні дані планових та фактичних значень показників; Цільовий, який відображає значення в контексті цільових/планових показників та меж ризику; Розрахунковий, який визначається призначеними для користувача алгоритмами розрахунку з використанням формул, математичних функцій, значень інших показників; та тип Контейнер, який використовується для ергономічного представлення декількох показників і звітів за допомогою їх групування в один блок.

KPI MONITOR забезпечує приведення всіх типів показників в систему, впорядковуючи багатопланові причинно-слідчі зв’язки між фінансовими та не фінансовими, ключовими та оперативними показниками відповідно до стратегічних цілей компанії.

Розрахунок показників

Параметричне налаштування логіки розрахунку показників та проведення цього розрахунку в самій системі, а не в зовнішніх додатках є унікальною перевагою KPI MONITOR. Розрахунок здійснюється з використанням формул та алгоритмів як на основi даних, імпортованих з облікових систем, так и на основе значений других показателей. Бизнес-логика расчетов показателей/KPI так і на основі значень інших показників. Бізнес-логіка розрахунку показників/KPI повністю реалізується в KPI MONITOR, за допомогою використання: всіляких формул, бібліотеки функцій, накладенням фільтрів/обмежень на аналітичні параметри та алгоритмів розрахунку. Можливість використання в формулах, в якості змінних значень залежних показників,які знаходяться в базі даних KPI MONITOR, дозволяє розробляти різноманітні моделі показників на основі імпортованих даних. Дана можливість, яка полягає в використанні одних показників для розрахунку інших, дозволяє  саморегулюючі моделі показників/KPI, в яких цільові та критичні значення автоматично коригуються на основі закладених алгоритмів розрахунку з використанням залежних показників. Параметричні налаштування системи KPI MONITOR значно скорочує терміни впровадження, адміністрування, а також модифікації системи KPI компанії, що дозволяє знизити вартість володіння програмою. Система налаштування та розрахунку показників реалізована з використанням об’єктно - орієнтованого підходу, що забезпечує гнучкість, прозорість, простоту и зручність адміністрування.

KPI Расчет дебиторской задолженности KPI Пример использования функций

Інтерактивна анімована візуалізація

Зручність та наглядність представлення показників та їх систем істотно впливає на швидкість сприйняття та якість аналізу великого об’єму різнорідних даних, які відображають діяльність компанії. Web-iнтерфейс KPI MONITOR, розроблений на платформі Microsoft Silverlight, забезпечує інтерактивність та анімацію всіх форм представлення даних та поєднує в собі з однієї сторони простоту та інтуїтивну зрозумілість, а з іншої - достатність необхідного інструментарію для моніторингу систем показників. Система дозволяє здійснювати моніторинг як операційних (локальних, тактичних), так і ключових (KPI) показників діяльності компанії, а також здійснює оперативне інформування про відхилення від цільових значень з використанням e-mail або sms.

Багатовимірний аналітичний аналіз

Будучи BI-додатком, KPI MONITOR пропонує широкі аналітичні можливості, а саме: підтримку необмеженої кількості аналітичних вимірів показників, багатовимірну аналітику показників, можливість інтерактивного уточнення показників в будь-яких аналітичних розрізах, майстер побудови аналітичних звітів та можливість накладення різноманітних фільтрів на значення аналітичних довідників.

Вигоди від використання

 • Глибоке розуміння бізнесу у всіх взаємозв’язках внутрішніх та зовнішніх процесів
 • Стратегічний напрямок бізнес – активності всіх підрозділів та співробітників
 • Збільшення темпів досягнення стратегічних цілей
 • Цілеспрямоване зосередження розподілення всіх ресурсів
 • Оцінка ефективності управлінських рішень в рамках стратегії компанії
 • Розуміння співробітниками стратегічних цілей компанії та своїх персональних задач по їх досягненню
 • Поліпшення взаємодії співробітників та підрозділів
 • Отримання ключової бізнес – інформації в узагальненому систематизованому вигляді, доступному для розуміння
 • Персональна відповідальність керуючого складу та рядових співробітників за виконання закріплених за ними показників
 • Підвищення instant unsecured loans
  professional seo services
  search engine optimization
  york hotels
  student loan calculator
  seo tips
  search engine optimization companies
  plaza hotel new york
  мотивації співробітників за рахунок ясності персональних цілей та задач