выберите язык:    gb   ru   kz   ua

Цели достижимы

Готовое программное решение для контроля и мониторинга систем показателей (KPI)

Цели достижимы

Возможность использования многомерных аналитических измерений в показателях и отчетах

Цели достижимы

Все точки контроля компании на одном мониторе руководителя

Цели достижимы

Система автоматического информирования об отклонениях показателей от целевых значений

Цели достижимы

Поддержка Сбалансированной системы показателей и других методологий управления

Інтеграція та консолідація

Технологія, реалізована в KPI MONITOR, дозволяє імпортувати дані як безпосередньо із БД облікового додатку (ERP, CRM, SCM, АБС, бухгалтерська програма та ін..), так і з транспортних файлів в форматі Microsoft Excel, XML. Крім того, програма підтримує автоматичну синхронізацію аналітичних довідників з корпоративною інформаційною системою , що забезпечує єдину аналітико - довідкову систему в компанії. Подробнее...

Інтерактивна internet marketing services
seo tips
york hotels
student loan calculator
book hotels
refused credit
search engine optimization
seo services
анімована візуалізація

KPI MONITOR пропонує використання багатьох графічних діаграм та віджетів, які динамічно відображають дані. Передбачені налаштування кольорових схем для користувачів, як для фактичних значень показників, так і для визначення критичних планових областей та трендів . Вкладки на формі показника дозволяють побудувати по ньому табличний звіт, деталізувати його в будь-яких аналітичних розрізах, а також отримати інформацію про дочірні показники, які використовуються для його розрахунку. Подробнее...

Панелі моніторів

Панель моніторів є контрольною інформаційною панеллю (dashboard), яка служить для наочного представлення найбільш важливих показників, систем показників та звітів в комбінованій формі. Панелі моніторів використовуються керуючими для моніторингу діяльності організації як засіб оперативної підтримки прийняття управлінських рішень . Налаштування проводяться індивідуально для кожного користувача у відповідності з найбільш вагомими для нього показниками, межами відповідальності та бажаним графічним видом елементів . Подробнее...


Глибокий аналіз консолідованих корпоративних даних

KPI MONITOR підтримує додавання необмеженої кількості аналітичних вимірів та пропонує ефективні інструменти для багатовимірного аналізу даних в будь – яких розрізах. Крім того, програма забезпечує широкі можливості деталізації. Одним натисненням на показник користувач переходить у звіт, з якого взяті дані, отримуючи повну деталізовану інформацію про значення показника, дочірніх показниках та трендах. Подробнее...

Простота налаштування та модифікації системи

Реалізований в KPI MONITOR механізм параметричних налаштувань забезпечує простоту і зручність налаштувань елементів системи самим користувачем. Налаштування системи KPI будь-якої складності здійснюється аналітиком або топ-менеджером компанії без безпосереднього внесення змін в початковий код програми, що значно скорочує терміни впровадження, адміністрування, а також модифікацію системи KPI компанії та дозволяє знизити сукупну вартість володіння програмою. Подробнее...

Швидке розгортання та масштабність системи

Будучи web-додатком, система KPI MONITOR може бути розгорнута з будь-якого web-браузера як в Internet, так и Intranet мережі, надаючи компаніям широкі можливості бізнес-взаємодії незалежно від місця розташування структурних підрозділів чи конкретного користувача, утворюючи єдине безпечне та надійне коллаборативне середовище компанії. Подробнее...

Реалізація моделей будь-якої складності та області застосування

KPI MONITOR забезпечує автоматизацію систем KPI незалежно від організаційної структури компанії, об’єму даних, кількості аналітичних параметрів, складності взаємозв’язків показників та їх розрахунку і т.д. Програма може бути використана в будь-яких областях, що передбачають управління по цілях: Збалансована система показників (ЗСП, BSC), Фінансовий аналіз та моделювання, Бюджетування, Мотивація персоналу та грейдінг, Система менеджменту якості (СМЯ), Управління ланцюжками поставок (УЛП, SCM), Управління взаємовідносин з клієнтами (CRM), Управління дистрибуцією , Управління проектами. Подробнее...

Готові бібліотеки моделей показників (KPI)

Галузеві рішення на базі програми KPI MONITOR представляють собою бібліотеку показників, що відповідають області застосування, виду діяльності та бізнес-процесам. Всі показники зведені в налагоджену модель (шаблон) із заданими взаємозв’язками, методами розрахунку, аналітичними параметрами, а також графічним представленням. Також в шаблоні визначена базова організаційна структура та відповідальні за операційні та ключові показники (KPI), для яких налаштовані контрольні інформаційні панелі моніторів (dashboard).

Майстер побудови аналітичних звітів

Передбачений в KPI MONITOR майстер побудови звітів забезпечує можливість створення звітів користувача, які відображають дані необхідні в аналітичних розрізах. Механізм параметричного налаштування робить процес формування складних багатовимірних звітів простим, зручним та доступним для користувача.